Velkommen


 

Halberg & Kent Gruppen er Danmarks eneste investeringsmægler i fast ejendom.

Vi formidler specielt udvalgte ejendomme med attraktive beliggenheder og med lange uopsigelige lejekontrakter med ubetinget økonomisk stærke lejere.

I kraft af de specielt udvalgte ejendomme kan vi tilbyde;
 
        
     1. En langsigtet opsparingsform - via K/S projekter - der virker som et supplement
         eller alternativ til traditionelle pensionsopsparinger. Et supplement /alternativ
         der ikke kræver likviditet.

     2. Ejendomsaktier - via et A/S – hvor private investorer samt virksomheder nu 
         har mulighed for at deltage i en ejendomsinvestering, der ellers kun kan 
         foretages af den professionelle investor.


”Gennemskuelighed, ekspertise, analyse og timing er de nøgleord Halberg & Kent Gruppen bruger forud for enhver investering. Vores erfaring og viden opnået gennem mange års arbejde med investering i fast ejendom sammenholdt med den ekspertise vores samarbejdspartnere besidder danner grundlag for gennemtænkte investeringer til glæde for vores kunder. 
 

Lennart Kent
Direktør
 
 
Halberg & Kent Gruppen
Østerbrogade 21, 4 th.
2100 København Ø
Tlf: 35 38 72 72
Fax: 35 38 72 62