Halberg & Kent Gruppen er Danmarks eneste investeringsmægler i fast ejendom.

Vi formidler specielt udvalgte ejendomme med attraktive beliggenheder og med lange uopsigelige lejekontrakter med ubetinget økonomisk stærke lejere.

Halberg & Kent Gruppen
Østerbrogade 21, 4 th.
2100 København Ø

T: 20 85 00 10

E: info@halbergogkent.dk

I kraft af de specielt udvalgte ejendomme kan vi tilbyde:

  1. En langsigtet opsparingsform - via K/S projekter - der virker som et supplement eller alternativ til traditionelle pensionsopsparinger.
    Et supplement /alternativ der ikke kræver likviditet.
  2. Ejendomsaktier - via et A/S – hvor private investorer samt virksomheder nu har mulighed for at deltage i en ejendomsinvestering, der ellers kun kan foretages af den professionelle investor.

“Gennemskuelighed, ekspertise, analyse og timing er de nøgleord Halberg & Kent Gruppen bruger forud for enhver investering. Vores erfaring og viden opnået gennem mange års arbejde med investering i fast ejendom sammenholdt med den ekspertise vores samarbejdspartnere besidder danner grundlag for gennemtænkte investeringer til glæde for vores kunder.”

Lennart Kent
Direktør